කළු පොලියෙස්ටර් දූවිලි රහිත රෙදි

  • කළු පිරිසිදු කාමර පිසදැමීම්

    කළු පිරිසිදු කාමර පිසදැමීම්

    BTPURIFYකළු පිරිසිදු කාමර පිසදැමීම් සෑදී ඇත්තේ ද්විත්ව ගෙතුමක ඉහළ ශක්තියකින් යුත් අඛණ්ඩ සූතිකා පොලියෙස්ටර් නූල් වලින්,මෘදු හා සියුම්,අතිශය අඩු අංශු සහ තන්තු උත්පාදනය.පිසදැමීම් අතිශයින් පිරිසිදු වන අතර ඉතා sorbent වන අතර එය විවේචනාත්මක මතුපිට පිසදැමීම සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ.මෘදු වයනය සංවේදී පෘෂ්ඨයන් සීරීමට ලක් නොවේ.ලේසර් මුද්‍රා තැබූ දාර තීරණාත්මක පරිසරවල ඵලදායී දූෂණ පාලනයක් සපයයි.