අපව අමතන්න

සමාගම: Shenzhen Bei Te Purification Technology Co., Ltd.

ලිපිනය: ගොඩනැගිල්ල 2nd, Jue Yuan කාර්මික වත්ත, Li Gang Road South, Sha Jing Town, Bao-an District, Shenzhen, China.

දුරකථන: 0755-23062517 / 13923708080

විද්‍යුත් තැපෑල1:joy@gdbeite.com

විද්‍යුත් තැපෑල 2:leeson@gdbeite.com

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න