කාර්මික නිල් කඩදාසි රෝල්

  • කාර්මික නිල් කඩදාසි රෝල්

    කාර්මික නිල් කඩදාසි රෝල්

    කාර්මික නිල් කඩදාසි රෝල්

    පිසදැමීමේ කඩදාසි සෑදී ඇත්තේ වියන ලද නොවන ද්රව්ය, ආර්ථිකමය, සනීපාරක්ෂක සහ ගුණාත්මක භාවයෙන් ස්ථාවර වේ.එය ඉන්වෙන්ටරි වල ඉඩක් නොගනී, ශක්තිමත් අවශෝෂණයක් ඇත, වස්තුවේ මතුපිටට හානි නොකරයි, ලින්ට් වැගිරෙන්නේ නැත, ස්ථිතික විදුලිය උත්පාදනය නොකරයි, ද්රාවණ සහ අනෙකුත් ද්රව සමඟ භාවිතා කළ හැක.