ඇලෙන සුළු පැදුරු

  • ඇලෙන සුළු පැදුරු

    ඇලෙන සුළු පැදුරු

    ඇලෙන සුළු බිම මැලියම් ලෙසද හැඳින්වෙන ඇලෙන සුළු මැට්, නවීන තාක්‍ෂණය භාවිතා කර ඇති අතර පරිසර හිතකාමී පීඩන සංවේදී ජල මැලියම් සමඟ ඇලෙන සුළු පැදුරේ එක් එක් ස්ථරයේ මුළු මතුපිටම ඒකාකාරව ඇලවීම සක්‍රීය කරයි.මැලියම්, සුවඳ, විෂ සහිත නොවේ.